Inspire Greatness!

WISAZE Group

  An International Conglomerate Company

วิเศษ กรุ๊ป

วิเศษ กรุ๊ป คือกลุ่มธุรกิจและการลงทุนทั้งในและนอกประเทศทั่วโลกด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำแบรนด์ไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล กับการบริหารและจัดการสไตล์อินเตอร์จากประสบการณ์และความชำนาญงานโดยตรง พร้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation) ที่ทันสมัยและทักษะสำคัญสำหรับการเป็นผู้บุกเบิก (Pioneer) เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคง เป็นเหตุให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพที่จะนำพาสู่ความสำเร็จ


ก่อตั้งโดยคุณ ธนิก นิธิพันธวงศ์ วิศวกรและนักบริหารกับวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด จบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดค้นและสร้างผลิตภัณฑ์ ได้รับใบอนุญาตในการจัดการโครงการและควบคุมกระบวนการ มีประสบการณ์การทำงานกับบุคลากรจากประเทศต่างๆมากว่าสิบปี


ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับมอบความไว้วางใจและยินดีที่จะร่วมมือกับทุกๆท่านเพื่อที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรม

 
Copyright © 2020 Wisaze Group.